KDSTÖP Nedir?

Tanıtım

Bu prosedür Aralık 2019’da Wuhan’da (Çin) ortaya çıkan COVID-19 salgını süresince sivil toplum çalışmalarının aksaması ve benzeri kriz dönemlerinde sivil toplum çalışmalarını düzenleyecek bir uygulama yönetmeliğinin olmaması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi tarafından, Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı kapsamında hazırlanmıştır.

COVID-19 pandemi süresince sivil toplumun kriz yönetimi konusunda maruz kaldığı durumların ve aksaklıkların önüne geçilmesi, STÖ’lerin kriz dönemlerine hazır hale gelmesi, hedef kitleye yönelik faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam etmesi ve kriz durumu ortaya çıktığında yapılacak faaliyetlere odaklanılması açısından organizasyonların hazırlayacakları yönetmelikler büyük önem arz etmektedir.

Prosedür çalışması farklı ölçekte ve farklı faaliyet alanlarına sahip sivil toplum aktörlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle içeriğinde; bir organizasyona kriz döneminde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat vermez, bunun yerine prosedürde yer alan alt başlıklar ve açıklamaları takip ederek, her organizasyonun kriz dönemlerine yönelik kendi örgütlenme yönetmeliğini hazırlamasına rehberlik eder.

Kriz dönemleri hassas dönemler olduğu için prosedür takip edilerek hazırlanacak yönetmelik:

 • Net, açık ve somut olmalı
 • Ulaşılabilir olmalı
 • Uygulanabilirliği test edilmeli
 • Eğitimler ile geliştirilmeli
 • Kapsayıcı olmalı
 • Değişik kriz türlerine yönelik uygulamalara yer vermeli

 

ve yönetmelikte:

 • Kriz anında görevli ekibin görev ve sorumlulukları net tanımlamalı,
 • Kriz yönetiminin zarar azaltma, önceden hazırlık, acil müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşamalarına yer verilmelidir.

 

Organizasyonunuza yönelik hazırlayacağınız yönetmelikte yukarıda bahsi geçen noktaları hassasiyetle ele almanız önemlidir.

Prosedürde belirtilen adımlar izlenerek hazırlanacak yönetmelik farklı kriz dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, her kriz dönemi için ayrı yönetmelik de hazırlanabilir.

Kriz yönetimi prodesürleri, olası senaryo çalışmaları ve planlar, potansiyel kriz kaynakları ve süreçlerini içerecek şekilde hazırlansa da zaman zaman değişen kurumsal ve çevresel şartlara göre tekrar değerlendirilmeli ve güncellenmelidir. Etkili bir kriz yönetimi prosedürü oluşturulması için örgütlerin stratejik amaçlarına ve planlarına uygun şekilde dönemsel olarak mevcut prosedürün ve içinde yer alan plan ve senaryoların güncellenmesi, yenilik ve değişikliklerin yansıtılması gerekliliğinin önemi hatırlanmalıdır.

 367 Toplam Ziyaret,  1 Kişi Şuan Ziyaret Ediyor

  Bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

  İLETİŞİM

  iletisimsskd@gmail.com