KRİZ DÖNEMİ SİVİL TOPLUM İÇİN ÖRGÜTLENME PROSEDÜRÜ

Prosedür İhtiyacı ve Amaç

Aralık 2019’da Wuhan (Çin)’da yayılmaya başlayıp, bütün dünyayı etkisi altına alan; Türkiye’de ise Mart 2020’de ortaya çıkan COVID-19 sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi, idari, hukuki, askerî, dinî ve siyasi vb. pek çok alanda büyük etkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.  Bu süreçte özel sektör, kamu ve sivil toplum çalışmaları kesintiye uğradı. Dünya pandemiye hazırlıksız yakalanmıştı.

Özel sektörde ve kamuda kriz yönetimi ve prosedürleri varken, pek çok STÖ’de böyle bir çalışma, kriz dönemlerinde faaliyetlerini düzenleyen bir yol haritasının olmadığı fark edildi. Günümüzde üçüncü sektör olarak adlandırılan, milyonlarca kişiye ulaşan faaliyetler sürdüren sivil toplumun çalışmalarının herhangi bir kriz anında durması, pek çok dezavantajlı grubun hayati ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelmekte. Bunun sonucu ise ne yazık ki ölçülemeyecek derecede vahim bir tablo oluşturmakta. Bu ihtiyacı gidermek için, örnek bir “ Kriz Dönemi Örgütlenme Prosedürü” oluşturmaya karar verildi.

Prosedürün amacı; organizasyonların farklı kriz dönemlerine istinaden kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına yardımcı olmak, yaşanan kriz ne olursa olsun her kurumun kendine göre uyarlayabileceği, faaliyetlerini durdurmadan sürece hızla uyum sağlayabileceği ve örgütlenebileceğini gösteren bir prosedür oluşturabilmek. Böylece her oluşumun kriz dönemine özel kendi yol haritasını oluşturabilmesi için dinamik bir yapı sağlanmış olacak.

Bu amaçla; Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ‘Bizi Bağlayan Şeyler’ Özel Desteği kapsamında sivil toplumu kriz dönemlerine hazırlamak adına “Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum için Örgütlenme Prosedürü” hazırladı.

Prosedürün İncelenmesi

Prosedür uygulama yönetmeliği hazırlanması için yol haritasıdır. İlk aşamada prosedür maddelerinin incelenmesi gerekir.

Durum Analizi

Yönetmelik hazırlanmasından önce organizasyonların durum analizi yapmaları önerilmektedir.

Yönetmelik Hazırlama

Prosedürdeki maddeleri takip ederek her kurumun farklı kriz dönemleri için kendi yönetmeliğini hazırlama aşamasıdır. Örnek Yönetmeliklere bakılması önerilir.

Güncel Tutma

Hazırlanan yönetmeliklerin organizasyonların ve çevrenin değişen koşullarına göre yılda en az 1 defa güncellenmesi tavsiye edilmektedir.

YÖNETMELİKLER

Farklı kurumlar tarafından hazırlanan yönetmelikler aşağıda yer almaktadır.

Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından hazırlanan yönetmelik: http://bit.ly/sskdyonetmelik 

KATKI VE DESTEKLER

KDSTÖP çalışması Sosyal Sorumlukta Kalite Derneği, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Gençlik Çalışmaları Derneği, Karşıyaka Belediyesi, Corona Günlerinde İyilik Platformu ve bireysel desteklerle hayata geçirildi.

Tanıtım ve Uygulama Videoları

   4,760 Toplam Ziyaret,  3 Kişi Şuan Ziyaret Ediyor

   Bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

   İLETİŞİM

   iletisimsskd@gmail.com